Efectes del canvi climàtic en mars i oceans per charterinad.com

Home / Blog / Efectes del canvi climàtic en mars i oceans per charterinad.com

Segons noticies , reportatges i articles  analitzats a diaris com la Vanguardia – edició català, charterinad.com vol fer una petita sintesi del greu problema que s’ enfrenta la humanitat: El canvi climàtic. 

El factor humà fruit de la activitat humana : Industria, transports aeri, maritim i terrestre  provoca  un impacte ambiental  com a conseqüència de la combustió de combustibles fosils , que provocan un augment dels gasos de CO2 , originant un Canvi climatic en el nostra planeta. 

Aquest canvi climàtic queda de manifest en: 

1- Disminució de la superficie gelada al planeta Terra. 

2- Augment de le temperatures. 

3- La pujada del nivell del mar

Les conseqüències de les nostres accions en la natura, quedan de manifest en les onades de calor fins als fenòmens meteorològics catastròfics més freqüents i nocius , com són desde els huracans fins a les gotes fredes a la costa mediterrania , més coneguda com a DANA ( Depressió Aïllada en Nivells Alts. 

L’elevació del nivell del mar és un procès que suma dues causes: 

1- l’ augment global de les temperatures està provocant un desglaç de les glaceres als cims de les muntanyes i de les regions de Grènlandia o l’ Antàrtida. 

2- és deguda pel fenomen de l’ expansió Tèrmica . Al pujar la temperatura del Aigua el líquid perd densitat hi ha un augment de volum, que a gran escala provocar un augment del nivell del mar. 

A més a més el Canvi climàtic està alterant igualment la composició química de mars i oceans, amb un impacte de grans proporcions en una multitud d’ hàbitats i espècies. 

Respecte al mar i oceans, a part d’ aquest escalfament i aument del nivell del mar,  hi ha un tercer efecte greu i preocupant. Aquesta tercera causa és la falta d’ oxigen en les aigües i el nom cientific per referinr-nos és  Aigües Anòxiques : àrees on s’ha esgotat l’ oxigen completament. Augment de zones anòxiques tant a mars tancats com a oceans està aumentan .  Un estudi de la Unió Internacional per a la conservació de la natura ( UICN –  publicat a “la Vanguardia 8 de Desembre 2019 / Tendències” afirma que  l’ escalfament dels mars i oceans està provocant una pèrdua del oxigen i per consegüent suposo una amenaça pels ecosistemes i les espècies que hi habitan. 

Segons l’ estudi , aquesta falta d’ oxigen es deu?  

1- La contaminació originada per l’ abocament de nutrients ( fòsfor , nitrogen ..) desde terra,  procedents dels fertilitzants agrícoles i les aigües residuals abocades a les zones costaneres.  Aquest abocaments de fertilitzants i aigües residuals provoca dues consecüències : un augment de les algues dels mars , que un cop es van descomposan apareixen els bacteris que esgoten l’ oxigen . L’ altre conseqüència és la proliferació d’ algues microscòpiques a les capes superficials  fins a produir l’ enfosquiment de les masses d’ aigua , dificultant la barreja amb les Aigues més profundes i per tant es redueix el subministrament d’ oxigen a les aigües profundes. 

2- Escalfament atmosfèric degut a les emissions dels gasos d’ efecte hivernacle.  Aquests gasos fa que quedin atrapada la radicació solar a les capes de l’ atmosfera, i torni cap a terra..Aquest efecte fronton..provoca un escalfament de les capes superficials de l’ oceà reduïnt el contingut d’ oxigen dissolt ..dificultant la barreja de les capes més profundes amb les superficials..

La falta d’ oxigen en oceans I mars està afavorint un aument d’ espècies més tolerants a viure amb poc oxigen , com són: microbis, meduses, i alguns calamars en detriment d’ altres espècies marines que necesitan viure amb ecosistemes amb més oxigen com són: les tonyines, marlins, taurons, ja que necesiten més oxigen degut al seu tamany. Això provoca que aquests depredadors haguin de canviar d’ habitat i buscar columnes d’ aigua on hi hagui més oxigen ( a nivells menys profunds i més superficials ) , situació que els fa més vulnerables per ser capturats per la pesca profesional i esportiva.

 conclusió: 

Durant milions d’ anys , el clima de la terra s’ havia escalfat i refredat moltes vegades, però amb l’ actualitat ho fa més ràpd que en qualsevol altre època de la història, degut principalment a la crema de combustibles fòsils que augmentan el CO2 en l’ aire. 

Actualment La nostra supervivència com espècie depèn d’ aconseguir reduir les emisions de CO2 i desacelerar l’ augment de temperatura del planeta. Aturar l’ augment de temperatures en 1,5ªC exigeix reduir un 45% les emissions de gasos hivernacles per al 2030. 

Charter Inad - Fishing Barcelona

Contactar

Port Fòrum
Carrer Moll de la Ronda
Pantalà C, Amarratge 31
Sant Adrià de Besòs, Barcelona 08930

Mail: dani@charterinad.com

Tel: +34 651 91 29 10